Van Niel Coaching

Transformationele coaching

Transformationele coaching

Transformationele coaching is een methodiek waarbij de coach met de coachee in gesprek gaat en op een creatieve manier het bewustzijn van de coachee uitdaagt en inspireert om tot nieuwe inzichten te komen. Lees meer over transformationele coaching.

Laat mij je partner zijn in deze wals van je leven

Link
Jef van Niel, transformationele coach

Jef van Niel

Mijn grote verlangen is dat iedereen met mij in gesprek gaat, omdat ik hun de veiligheid en het nodige vertrouwen kan geven om zich echt even volledig te uiten. Mijn collega’s betitelen mij als onbevangen, betrouwbaar, liefdevol, speels, opgewekt, lichtvoetig en met veel humor. Al deze ingrediënten vermengt met mijn artistieke creativiteit, leiden over het algemeen tot nieuwe inzichten en een frisse blik op het aangeboden onderwerp.